Innehav

Värdet på avanzainnehavet var den 12 november 2019 cirka 221 000:- , fördelat enligt följande.